Toplederkommunikation og fremtidens rådgiver

Toplederkommunikation og fremtidens rådgiver

Af
Kristian Eiberg, Adm. direktør, partner

28. juni 2018
Morgenmøde om toplederkommunikation og fremtidens rådgiver, et forskningsprojekt med Københavns Universitet.
Synlighed, målbarhed og forandring som et grundvilkår. Det er vigtige temaer for erfarne kommunikationschefer og -rådgivere fra den private og offentlige sektor. Sammen med Københavns Universitet har RelationsPeople indledt et nyt forskningsprojekt ’Toplederkommunikation og fremtidens rådgiver’. Til kick-off morgenmøde den 20. juni gav praktikere i branchen deres bud på, hvad projektet bør indeholde for at udvikle nye indsigter og identificere best practices i Danmark.

Gennem de sidste 12 måneder har RelationsPeople gennem møder og seminarer med praktikere arbejdet på at indkredse, hvordan rådgivning om topledernes kommunikation finder sted i praksis. Vi har blandt andet sammen med ti erfarne rådgivere af topledere undersøgt feltet inden for rammerne af Forum for Toplederkommunikation.

Læs også: Forum for Toplederkommunikation

Desuden har vi indledt et samarbejde med Københavns Universitet og Lektor og ph.d., Gitte Gravengaard, der på vores seneste morgenmøde præsenterede et oplæg om eksisterende forskning og det nye forskningsprojekts særlige tilgang til co-creation. Læs vores seneste interview med Gitte her.

På baggrund af samarbejdet med Københavns Universitet og med afsæt i praksis har vi udviklet en række modeller og koncepter. To af dem, en dynamisk ledelsesmodel og et bud på afgørende ledelseskompetencer, blev præsenteret på morgenmødet og diskuteret med deltagerne.

Mulige temaer i forskningsprojektet
Helt centralt på morgenmødet var deltagernes bud på, hvilke perspektiver og temaer, de vurderede kan være relevante at undersøge i forskningsprojektet.
Deltagerne var bl.a. optaget af disse temaer:

• Det fortrolige rum. Rådgiveren og toplederen skal skabe et fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor de begge kan tale frit. Det skal foregå professionelt og med respekt for hinanden. Det stiller store krav til rådgiveren, der skal have integritet og selvindsigt.

• Synlighed og målbarhed. For at skabe legitimitet i organisationen og positionere sig i forhold til andre peers, der vil have adgang til toplederen og ressourcer, har rådgiveren behov for at synliggøre sine resultater. Det skaber et dilemma, fordi den mest succesfulde rådgivning af toplederen er usynlig for alle (bortset fra for toplederen). Og på det mere personlige plan skal rådgiveren finde ud af, hvordan han eller hun som menneske stimuleres og næres ’i skygge’.

• Risiko for slitage. Toplederens rådgiver skal hjælpe toplederen med at dosere hans eller hendes kommunikation og synlighed, så toplederen undgår at blive slidt. Det rejser et dilemma, fordi rådgiveren på den ene side ved, at toplederen er et vigtigt ansigt på virksomheden (og ved det), hvilket taler for at positionere ham eller hende som meget synlig; på den anden side er der risiko for slitage og sårbarhed, hvis toplederen skifter job.

• Køn. En kvindelig rådgiver kan sige tingene lige ud til en mandlig topleder, hvorimod en mandlig rådgiver hos en mandlig topleder kan møde en ’alfa-han’, der ikke er modtagelig over for gode råd. Det kan være svært for kvindelige rådgivere at rådgive kvindelige topledere. Der var til gengæld færre erfaringer med mandlige rådgivere, der rådgiver kvindelige topledere.

• Forandring er et vilkår. Ledelsesfeltet, som er skitseret i RelationsPeople dynamiske ledelsesmodel, er underlagt det samfund, som vi er en del af. Hyperkompleksitet, høj hastighed og konstant forandring er i dag et vilkår, og det skaber behovet for, at rådgiveren kontinuerligt udvikler sig, prioriterer sine opgaver (kill your darlings!) og til stadighed finder smartere måder at arbejde på.

• Organisationens kapacitet. Toplederens rådgiver skal hjælpe ham eller hende med at se om hjørner. Et vigtigt hjørne er, om organisationen er i stand til at absorbere nye interne initiativer fra ledelsen. Mange organisationer – og ikke mindst mellemledere –  er i dag så presset på driften, at der er en intern fatigue og modvilje mod ’endnu et internt program’.

Deltag i forskningsprojektet!
RelationsPeople og Københavns Universitet gennemfører forskningsprojektet i fællesskab. Hvis du rådgiver topledere om deres kommunikation og har lyst til at deltage i et interview på en times tid på den anden sige af sommerferien, kan du kontakte alle RelationsPeoples konsulenter eller Gitte Gravengaard direkte. Du bliver til gengæld blandt de første, der løbende får præsenteret konklusioner og best practices fra projektet.

 

Synes du godt om denne artikel? Sign up til RelationPeoples nyhedsbrev, og vær blandt de første til at modtage vores nyheder.