Forum for Toplederkommunikation

Forum for Toplederkommunikation

Af
Anders Monrad Rendtorff, Associate partner

1. december 2017
Toplederkommunikation og rådgivning i organisationer
RelationsPeople har skabt Forum for Toplederkommunikation - et mødested for professionelle rådgivere af ledere, der ønsker at blive dygtigere til at rådgive den øverste ledelse i deres organisationer og styrke sammenhængen mellem toplederens kommunikation, den centrale linjekommunikation og den øvrige kommunikation.

Topledernes kommunikation har altid været vigtig. Men det forekommer, at den er blevet endnu vigtigere. Medierne sætter i stigende grad fokus på toplederen som repræsentant og symbol for virksomheden. De interne interessenter har fokus på toplederen som arnestedet for holdninger, meninger, retning. Og toplederen er internt rollemodel for linjeledernes kommunikation.

Spørger man efter buzzwords, så er disruption af brancher og virksomheders agilitet de varme emner i konsulenternes analyser, på erhvervsorganisationernes konferencer og ikke mindst på bestyrelses- og direktionsmøderne. Én ting er sikkert: Der står transformation på toplederens agenda, og kravene til, at toplederen gennem sin kommunikation kan forklare store forandringer internt og eksternt har aldrig været større.  

Læs også: Styrk din rolle som toplederens rådgiver

Derfor er samspillet mellem topledelse og kommunikationschef et vigtigt omdrejningspunkt. Det er der rigtigt mange kommunikationschefer, der ved ganske meget om. Men ofte er det personlig viden, og ofte har den anekdotisk karakter: Man har ofte kun sine egne erfaringer at trække på. Det er ganske enkelt et underbelyst aspekt af rådgivningsfaget.

Vi oplever i stigende grad topledere, der synes, at toplederkommunikation er vigtig, og at de selv gør det ganske godt. Vi oplever, at det ikke er alle i topledelserne og i linjen, der deler opfattelsen. Tilsyneladende er der en udfordring i at være tydelig rollemodel for den øvrige ledelse i udførslen af toplederkommunikation.

Det antyder en svag kobling mellem den generelle toplederkommunikation og linjekommunikationen i organisationen. Eller en blind vinkel omkring betydningen af linjekommunikation.

Toplederkommunikation prioriteres til særlige begivenheder
Samtidig er topledernes kommunikation i nogen grad stadig defensiv, passiv og anlednings-drevet. Mange vil genkende, at toplederen for alvor finder kommunikation interessant, når noget vigtigt er i gang. Typiske anledninger er den afgørende lancering, kvartalsregnskabet, krisen eller det store medarbejdermøde. Her bliver kommunikation prioriteret. Det er meget forståeligt og meget praktisk.

Men hvis man ser på de udfordringer, som organisationer står over for som omfattende og lange transformationer med mange iboende forandringer og et støt stigende eksternt pres, er det ikke tilstrækkeligt at vente på anledningen.

Toplederen er i stigende grad interesseret i rådgivning og sparring. Men man skal være kvalificeret for at give den. Forretningsforståelse og evnen til at navigere i en kompleks organisation er de vigtigste kompetencer ovenpå generelle kommunikations-kompetencer.

K-chefen har en afgørende rolle
Når man ser på hvordan man kan styrke toplederkommunikationen, ligger bolden i første omgang hos den kommunikationsansvarlige. Stærkere offensiv og friske øjne på de gængse metoder kan være vejen frem. Kommunikationschefen kan styrke sin praksis med meget få greb.

Vi har skabt Forum for Toplederkommunikation som et mødested for professionelle rådgivere af ledere, der ønsker at blive dygtigere til at rådgive den øverste ledelse i deres organisationer og styrke sammenhængen mellem toplederens kommunikation, den centrale linjekommunikation og den øvrige kommunikation.

I Forum for Toplederkommunikation vil du få nye, faglige indspark, du vil få mulighed for refleksion over en konkret udfordring, du sidder alene med, men som du ikke er alene om. Og inspiration til at videreudvikle dig og din organisations arbejde med topledernes kommunikation.

Praktisk om netværket

Vi holder fire halvdagsmøder (eftermiddage fra 13-16.30), som alle vil kombinere inspirerende oplæg med åben diskussion om deltagernes konkrete udfordringer. Vi starter med et kort møde, hvor vi i fællesskab lægger en plan for, hvilke temaer vi gerne vil beskæftige os med i det resterende forløb.

Læs også: Linjekommunikation: Seks gode råd til at komme godt i gang

Temaer/eksempler, som vi vil arbejde med:
•    Hvordan oplever kommunikationschefen, at toplederens kommunikative evner blevet en vigtigere kompetence?
•    Hvordan organiserer k-chefen og toplederen arbejdet med kommunikation i praksis?
•    Hvordan hænger toplederkommunikation, linjekommunikation og den interne ’massekommunikation’ sammen?
•    Hvilke kompetencer efterspørger toplederen fra sin rådgiver?
•    Hvordan støtter k-chefen bedst toplederens kommunikation (fagligt og personligt)?
•    Hvordan udvikler kravene til k-cheferne sig?
•    Hvordan kan k-chefen og k-afdelingen udvikle sig til de ny udfordringer?
•    Hvordan træner k-chefen personlig gennemslagskraft, hvis det ikke er en præference?
•    Hvordan sikrer k-chefen sig at egne blinde vinkler ikke blokerer for rådgiv-ningen?
•    Hvad er gode, praktiske råd, der virker?

Spørgsmål
Har du spørgsmål, så kontakt Kristian Eiberg på kue@relationspeople.dk eller 22 65 51 92.

Klik her for at læse mere og tilmelde dig Forum for Toplederkommunikation (hold 3).