Forskningsprojekt om toplederkommunikation: Interview med lektor, ph.d. Gitte Gravengaard, Københavns Universitet

Forskningsprojekt om toplederkommunikation: Interview med lektor, ph.d. Gitte Gravengaard, Københavns Universitet

Af
Kristian Eiberg, Adm. direktør, partner

25. juni 2018
Samarbejde om forskningsprojekt om toplederkommunikation mellem RelationsPeople og Københavns Universitet
Rådgivning af topledere om deres kommunikation er vigtigere end nogensinde, men feltet er i praksis præget af mystik og mangel på dokumenteret praksis. Rent forskningsmæssigt er feltet underbelyst. Et nyt forskningsprojekt skal skabe nye indsigter om praksis i Danmark med en ambition om at pege på best practices og effektive værktøjer.

Gitte Gravengaard er lektor i kommunikation på Københavns Universitet og har gennem et stykke tid været optaget af forskning i kommunikationsrådgivning. Gitte er nu gået sammen med RelationsPeople om et nyt forskningsprojekt, der sætter fokus på rådgivning af toplederen om kommunikation. Gitte forklarer i dette interview om baggrunden for dette fokus.


RelationsPeople: Hvorfor har du været med til at starte et forskningsprojekt om ’toplederkommunikation og fremtidens rådgiver’?

Gitte Gravengaard: Først og fremmest fordi vi ønsker at skabe forskningsmæssig viden på et felt, hvor der ikke eksisterer ret meget forskning i forvejen. Den viden vi har, er baseret på anekdoter fra praktikere i feltet, ikke forskning. Der er derfor bred enighed om, at emnet er underbelyst.

Der findes nogle undersøgelser fra USA og Canada og få undersøgelser fra Europa, men der er næsten ingenting lavet i Danmark. Derfor har vi kastet os ud i projektet, og vi har en ambition om at etablere denne type rådgivning som et specifikt fag- og forskningsfelt i Danmark.

Læs også: Toplederkommunikation og fremtidens rådgiver

RelationsPeople: Hvorfor er toplederkommunikation interessant at forstå bedre?

Gitte Gravengaard: Toplederens kommunikation bliver stadig vigtigere i virksomheder og organisationer – både internt og eksternt. Internt kan man sige, at organisationer er kommunikation – og interaktion.

Og eksternt er tendensen, at CEO’en i høj grad er virksomhedens ansigt udadtil og dermed kobles meget tæt med virksomheden og dens omdømme – og de dertilhørende krav om troværdighed og autenticitet. Rådgivning af toplederne om deres kommunikation er derfor forretningskritisk.

RelationsPeople: Vi afholdt den 20. juni et morgenmøde om toplederkommunikation, hvor en række meget erfarne rådgivere deltog. Alle har efterfølgende tilmeldt sig interviewundersøgelsen. Hvad siger det dig?

Gitte Gravengaard: Vi har tydeligvis fat i et emne, som interesserer de personer, der i dag rådgiver toplederne. Faktisk er de så interesserede, at de vil bruge tid på at deltage i undersøgelsen og give os et indblik i, hvordan de gør.

Det vidner om en oprigtig interesse for både at dele deres erfaringer med os og en nysgerrighed for at forstå deres egen praksis i lyset af andre praktikere.

RelationsPeople: Det er meget travle folk, der har tilmeldt sig undersøgelsen. Hvorfor tror du, at de prioriterer det?

Gitte Gravengaard: Man siger tit, at det at være CEO kan være et ensomt job. Men faktisk gælder det samme for toplederens tætte rådgiver: Han eller hun kan heller ikke bare sparre med alle og enhver i organisationen omkring sit job. Dertil er der alt for meget på spil og alt for meget fortrolighed involveret.

Derfor kan et projekt som dette også give mulighed for den videndeling, refleksion og diskussion omkring rådgiverrollen, som en del af disse rådgivere efterlyser.
 
RelationsPeople: Hvordan vil du beskrive undersøgelsesdesignet i forskningsprojektet ’Toplederkommunikation og fremtidens rådgiver’.

Gitte Gravengaard: Vi kalder det co-creation for forskning, og det betyder, at vi allerede i den tidlige fase af projektet involverer dem, det hele handler om, nemlig rådgiverne. Med deres involvering får vi skabt en langt mere relevant forskning.

Første del af forskningsprojektet er en interviewundersøgelse, som foregår i august, september og oktober. Her spørger vi dels en række erfarne rådgivere, men også CEOs om, hvad de mener er god rådgivning, og hvordan de vil karakterisere den gode rådgiver.

I november deler vi de første resultater med deltagerne og en følgegruppe og efterfølgende for en bredere kreds på konferencen ’Fremtidens Rådgiver 2018’ på KU i november. Herefter har vi en ambition om i starten af 2019 at gennemføre en større survey.

Læs også: Interview om toplederkommunikation: Min største udfordring er at undgå at blive for forudindtaget

RelationsPeople: Hvordan forventer du, at rådgivere af topledere helt konkret kan bruge resultaterne af forskningsprojektet?

Gitte Gravengaard: Vores mål er at skabe viden, som kan bruges af rådgivere i praksis. Vi sætter ord på, systematiserer og laver modeller for, hvad der sker i praksis i denne type rådgivning, der er underbelyst i dag, og vi forventer at kunne pege på best practices.

Vi forventer også, at vores interviews med topledere vil beskrive, hvilke krav der stilles til fremtidens rådgiver. Dermed bliver vi i stand til at give anbefalinger til udvikling af kompetencer, processer og værktøjer, således at rådgiverne kan forberede sig på de krav, der venter dem i fremtiden.

Om Gitte Gravengaard
Gitte Gravengaard er kandidat i kommunikation og dansk og ph.d. i kommunikation fra Københavns Universitet. Siden 2012 har Gitte været lektor i kommunikation ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.
 

Synes du også godt om denne artikel? Sign up til RelationPeoples nyhedsbrev, og vær blandt de første til at modtage vores nyheder.